.i.

http://lila-erc.eu/data/corpora/CLaSSES/id/corpus/token/id/CEL-I-205-30 an entity of type: Terminal

Token context:

... sextaria kastresia sexcenta qu[ad]raginta Tito Flavio euteniarca [O]xoricito poleis qui .i. et pretium [dedi] in sextario kastrense uno o[b]olos quaternos plenos ...

References:

Corpus Epistularum Latinarum Papyris Ostracis Tabulis servatarum; Volume I; Number 205
.i. 
.i. 

data from the linked data cloud