sụṇṭ

http://lila-erc.eu/data/corpora/CLaSSES/id/corpus/token/id/BTT-875-12 an entity of type: Terminal

Token context:

... Sịdonị ̣f[̣r]atri sụ[o] salutem [...] ṇẹ̣c̣essaria [...] qui infra sc̣ṛịp̣ṭi sụṇṭ Candịḍị ̣Hạ[…] Adventi Hrịndens ̣Mada[...] Troụ[…] Cessaụcius || [...] C̣ạ[...] ...

References:

Vindolanda writing tablets edited by Bowman and Thomas (1983-2003) and Bowman, Thomas and Tomlin (2010-2019); Number 875
sụṇṭ 
sụṇṭ 

data from the linked data cloud