Tito

http://lila-erc.eu/data/corpora/CLaSSES/id/corpus/token/id/CEL-I-205-24 an entity of type: Terminal

Token context:

... Valentinus agrimensor praefecti Egypti susc[epi] vinum sextaria kastresia sexcenta qu[ad]raginta Tito Flavio euteniarca [O]xoricito poleis qui .i. et pretium [dedi] in ...

References:

Corpus Epistularum Latinarum Papyris Ostracis Tabulis servatarum; Volume I; Number 205
Tito 
Tito 

data from the linked data cloud